fbpx

Criteris de classificació d’embrions en estadi de Blastocist

El cultiu llarg d’embrions al laboratori fins a l’estadi de blastocist permet una millor selecció de l’embrió o els embrions que anem a transferir i/o congelar. Però en què es basen els embriòlegs a l’hora de valorar els embrions en estadi de blastocist? Què fa d’un embrió millor que un altre? Descobreix-ho en aquest article.

 

Un embrió passa a denominar-se blastocist quan aquest ha passat de ser una mòrula compacta a tenir una cavitat interna (blastocel) i dos grups cel·lulars ben diferenciats: la massa cel·lular interna (MCI), que donarà lloc a el futur nadó, i el trofectoderm, que originarà les estructures extraembrionàries que formaran la placenta. La formació del blastocist, que ocorre 5-6 dies després de la fecundació, és imprescindible perquè pugui ocórrer la implantació de l’embrió a l’úter. La importància del cultiu d’embrions fins a l’etapa de blastocist és que permet que les taxes d’embaràs augmentin un 15-20% amb respecte a la transferència a dia 3, ja que d’aquells embrions que aconsegueixen arribar fins a blastocist aproximadament el 50% aconsegueixen implantar.

 

Criteris de classificació d’embrions en estadi de blastocist

A l’igual que per als embrions primerencs, la qualitat dels blastocists es determina pel seu aspecte morfològic i evolució de el desenvolupament embrionari. Per poder decidir què embrions són òptims per a la transferència aquests es divideixen en diferents categories.

La classificació completa del blastocist es realitza en funció dels següents paràmetres morfològics:

 • Grau d’expansió del blastocist i gruix de la zona pel·lúcida
 • Mida, forma i compactació de la massa cel·lular interna
 • Estructura i nombre de cèl·lules del trofectoderm

 

Expansió del blastocist

El blastocist ha expandir-se per sortir de la zona pel·lúcida i poder implantar a l’úter, de manera que el blastocel ha d’acabar ocupant la major part del volum embrionari.

El grau d’expansió d’un blastocist es valora assignant números de l’1 al 6. Així, podem trobar:

 • Blastocist iniciant cavitació (1), es comença a veure l’inici de la formació del blastocel.
 • Blastocist d’hora (2 o BT), en el qual comença a distingir-se el blastocel.
 • Blastocist cavitat (3 o BC), en el qual el blastocel ja està format.
 • Blastocist expandit (4 o BE), que presenta una zona pel·lúcida prima i una major grandària.
 • Blastocist iniciant eclosió (5 o B “hatching”), on es pot distingir com una petita part comença a sortir de la zona pel·lúcida.
 • Blastocist eclosionat (6 o B “hatched”), que ja ha deixat enrere la zona pel·lúcida.

 

Estructura de la massa cel·lular interna (MCI)

Es tracta d’un paràmetre de gran importància, ja que la massa cel·lular interna va donar lloc a les capes embrionàries a partir de les quals es van a formar tots els òrgans de el nadó. Es poden diferenciar 4 categories embrionàries (A, B, C i D) segons la morfologia de la MCI.

 • Per poder assignar les categories A o B, que indiquen una bona qualitat, aquesta estructura ha de tenir un grup nombrós de cèl·lules, forma ovalada i estar compacta.
 • Si això no es compleix o té presència de fragments cel·lulars i de vacúols s’assignaria una categoria més baixa (categories C o D), depenent de si s’acompanya amb algun signe de degeneració.

 

Aspecte del trofectoderm

Es diferencien també 4 categories embrionàries (A, B, C i D) segons la morfologia del trofectoderm. Basant-se el nombre de cèl·lules, la forma i el grau de cohesió es classificarà en:

 • Qualitat A: homogeni, cohesionat i amb moltes cèl·lules.
 • Qualitat B: homogeni, però amb menys cèl·lules.
 • Qualitat C: poques cèl·lules.
 • Qualitat D: presenta signes de degeneració.

La qualitat del trofectoderm és directament proporcional a la probabilitat i capacitat d’implantació de l’embrió a l’úter matern.

 

Classificació global del blastocist (nombre i 2 lletres): el número fa referència a el grau d’expansió del blastocist, la primera lletra a la qualitat de la massa cel·lular interna i la segona a la del trofectoderm. Per exemple: 3aA, 4BB, 5BC, 3CB …

 

L’embriologia és meravellosa. Si tens més dubtes pots contactar-nos a través de la nostra pàgina Web o preguntar-nos per les nostres xarxes socials.

Si te ha gustado el artículo, puedes compartirlo

¡Bienvenida a la vida!

Tu oportunidad de ser madre.

Solicitud de 1ª Visita Informativa Gratuita