fbpx

Valoració i selecció embrionària: les claus per a l’èxit

Els embriòlegs exerceixen un paper crucial en la valoració i selecció embrionària, ja que la seva tasca consisteix a identificar i classificar els embrions més viables amb l’ objectiu d’ assolir un embaràs exitós.

Al llarg d’ aquest article, examinarem en detall els criteris utilitzats pels embriòlegs per classificar els embrions, així com la seva importància per augmentar les possibilitats d’ èxit.

  1. Morfologia embrionària:

Un dels criteris fonamentals per a la valoració embrionària és la morfologia, és a dir, la forma i aparença de l’ embrió. Els embriòlegs avaluen característiques com el nombre i simetria de les cèl·lules, la presència de fragmentació i la qualitat de la zona pel·lúcida, que és la capa protectora que envolta l’embrió. S’ ha observat que els embrions amb una morfologia òptima presenten una major probabilitat d’ implantació exitosa.

  1. Segmentació i desenvolupament cel·lular:

El desenvolupament cel·lular és un altre aspecte crucial que s’avalua en els embrions. Durant els dies posteriors a la fecundació, els embriòlegs observen com es divideix l’embrió. Un embrió de bona qualitat exhibirà una segmentació adequada i un creixement cel·lular regular. Un creixement cel·lular anormal o una divisió desigual poden indicar possibles problemes en el desenvolupament i afectar les possibilitats d’implantació.

  1. Anomalies cromosòmiques:

Les anomalies cromosòmiques constitueixen una causa comuna de fallades en la implantació i avortaments espontanis. Per tant, els embriòlegs recorren a tècniques avançades, com la biòpsia embrionària i l’anàlisi genètica pre-implantacional (PGT-A), per detectar alteracions cromosòmiques en els embrions. La selecció d’ embrions cromosòmicament normals augmenta significativament les possibilitats d’ un embaràs exitós.

  1. Temps de desenvolupament:

El temps de desenvolupament de l’ embrió també és un factor rellevant en la valoració embrionària. Cada etapa de desenvolupament té un temps aproximat en el qual s’ espera que l’ embrió assoleixi certes fites. Un embrió que es desenvolupa massa ràpid o massa lent en comparació amb l’esperat pot indicar possibles problemes i afectar la seva viabilitat.

  1. Altres factors:

A més dels criteris esmentats anteriorment, hi ha altres factors que els embriòlegs poden considerar en la valoració embrionària. Aquests poden incloure la qualitat de l’ entorn de cultiu, la viabilitat i qualitat de l’ esperma utilitzat en la fertilització, l’ edat de la pacient i el seu historial mèdic. La combinació de tots aquests aspectes permet als embriòlegs prendre decisions més informades en la selecció dels embrions més prometedors.

En conclusió, la valoració i selecció embrionària exerceixen un paper crucial en els tractaments de reproducció assistida.  Gràcies als avenços tecnològics i al coneixement científic en el camp de l’ embriologia, els embriòlegs poden avaluar diversos criteris per classificar els embrions i augmentar les possibilitats d’ un embaràs exitós. La morfologia embrionària, el desenvolupament cel·lular, la detecció d’anomalies cromosòmiques, el temps de desenvolupament i altres factors es converteixen en eines clau per oferir als pacients les millors opcions en la seva recerca de concebre un fill.

Si te ha gustado el artículo, puedes compartirlo

¡Bienvenida a la vida!

Tu oportunidad de ser madre.

Solicitud de 1ª Visita Informativa Gratuita