fbpx

Sistema immune i reproducció: com afecta l’embaràs i com tractar-lo.

L’embaràs suposa un desafiament important des del punt de vista fisiològic i immunològic. Un enfrontament a la frase que sempre ha descrit el sistema immune com ‘allò que permet tolerar el mateix i rebutjar l’aliè’.

 

No obstant això, durant l’embaràs, el sistema immunitari de les dones realitza un procés d’adaptació perquè el cos reconegui la presència del fetus i, per tant, es pugui tolerar un cos aliè i coexistir amb un ésser diferent d’ella, almenys en la meitat del seu material genètic procedent del pare.

 

Patologies i alteracions 

Així doncs, en condicions fisiològiques el sistema immune està dissenyat per reconèixer allò que és propi i “atacar” a allò que considera que no ho és. Això ens serveix per entendre l’existència de grans patologies derivades de l’alteració del funcionament normal del sistema immune. Existeixen 2 alteracions principalment:

  • El rebuig immunològic. És el cas del rebuig als trasplantaments o a les transfusions, en els quals les cèl·lules del sistema immune identifiquen cèl·lules alienes al subjecte i les ataquen per eliminar-les.
  • Les malalties autoimmunes. El sistema immune identifica el propi com aliè, per error, donant lloc a una activació o sobre activació d’aquest i, com a conseqüència, els símptomes derivats d’aquesta malaltia.

 

Implantació i avortament de repetició

Durant el procés d’implantació de l’embrió i en tot el desenvolupament de l’embaràs, el paper del sistema immune és fonamental perquè pugui completar-se tot el procés amb èxit. D’aquesta manera, durant l’embaràs es produeix l’adaptació del sistema immune que permet generar una tolerància immunològica transitòria al fetus, essencial perquè aquest pugui arribar a néixer.

No obstant això, hi ha vegades en què aquesta tolerància immunològica transitòria no arriba a donar-se a causa de la incorrecta participació del sistema immune i, com a conseqüència, pot donar lloc a fallades repetides d’implantació (la no consecució de l’embaràs en dones menors de 40 anys, després haver transferit a l’almenys 4 embrions de bona qualitat, en estadi de cèl·lules, repartits en un mínim 3 transferències) i avortaments de repetició (la pèrdua de ≥3 gestacions consecutives abans de la setmana 20 de gestació).

Però a què es deu l’incorrecte funcionament del sistema immune per donar lloc a fallades d’implantació o avortaments de repetició? Doncs bé, es podria explicar de la següent manera:

  • Alteracions a escala local o endometri. L’endometri està poblat per un tipus de cèl·lules immunològiques conegudes com a uterine Natural Killers (uNK), que s’encarreguen de produir, segons l’estat fisiològic de la dona, molècules proinflamatòries (desfavorables a l’embaràs) o molècules antiinflamatòries (favorables a l’embaràs), anomenades citoquines. Hi ha evidències que afirmen que hi ha dones a les quals durant l’embaràs seu sistema immune és incapaç de produir molècules antiinflamatòries, impedint així l’èxit reproductiu.
  • Autoanticossos perifèrics. Estan associats a diferents malalties autoimmunes, comportaria una imprecisa activació del sistema immune, bé per excés o també per defecte, que podria desembocar en les situacions ja conegudes. Alguns exemples de malalties que s’associen fallades repetides d’implantació i a avortaments de repetició són la síndrome antifosfolípid, la malaltia tiroidal autoimmune, el lupus eritematós sistèmic, o la diabetis tipus 1.

 

Tractaments per tractar la immunologia reproductiva

Els tractaments utilitzats per tractar les patologies immunològiques que afecten la reproducció i a l’embaràs són les següents: corticoides, gammaglobulines intravenoses, intra-lípids i antitrombòtics com l’heparina.

Finalment, l’única combinació que ha demostrat ser eficaç en millorar el pronòstic reproductiu, és l’ús d’heparina i AAS (aspirina) en el tractament de la síndrome antifosfolípid.

 

Des de Conceptum Fertilitat et recomanem que si pateixes fallades recurrents d’implantació o avortaments de repetició acudeixis a la nostra consulta. Els nostres especialistes t’orientaran perquè puguis concebre al teu bebè: demana una cita. Benvinguda a #ConceptumFertilitat i #BenvingudaALaVida!

Si te ha gustado el artículo, puedes compartirlo

¡Bienvenida a la vida!

Tu oportunidad de ser madre.

Solicitud de 1ª Visita Informativa Gratuita