fbpx

Poden els blastocists a dia 7 donar lloc a un embaràs sa?

La qualitat d’ un embrió és un factor important per determinar l’èxit d’ un tractament de fertilitat, la possibilitat d’ un embaràs saludable i, finalment, un nascut viu. No obstant això, cada embrió presenta un ritme de desenvolupament diferent i moltes clíniques decideixen no allargar el cultiu fins a dia 7 de desenvolupament. Però quines són les evidències científiques? S’han de descartar o transferir els blastocists a dia 7? Ho veiem a continuació.

Un cop l’oòcit és inseminat i fecundat mitjançant un espermatozoide, es forma l’embrió. Aquests embrions romandran en cultiu durant aproximadament 5 dies abans de la transferència. Els embrions a dia 5 de desenvolupament es coneixen amb el nom de blastocists i es consideren els millors per transferir. Per contra, aquells embrions restants que no assoleixen l’estadi de blastocist durant aquests primers 5 dies es descarten. Però se’ls hi hauria de donar una oportunitat?

Estudis recents suggereixen que fins i tot els embrions a dia 7 de desenvolupament poden implantar i donar lloc a embarassos sans.

No tots els embrions creixen per igual. S’ha vist que no tots els embrions es desenvolupen al mateix ritme i alguns podrien formar un blastocist perfecte al dia 6 o, fins i tot, al dia 7 de desenvolupament.

Però són viables aquests blastocists a dia 7? Què diu la literatura científica?

Tot i que es considera que els embrions de desenvolupament lents són menys competents i tenen una taxa d’euploïdia més baixa que els embrions de creixement més ràpid, continuen sent capaços d’aconseguir altes taxes d’implantació i embaràs clínic. Un estudi presentat en la 16ª Conferència Internacional sobre Genètica Pre-implantacional (València, Espanya), pel Dr. Colin Lee Soon Soo i els seus col·laboradors, mostra com el 46,7 % dels blastocists biopsiats a dia 7 de desenvolupament eren euploides, la qual cosa significa que gairebé la meitat dels embrions a dia 7 tenien el potencial de donar lloc a un embaràs saludable.

En un estudi diferent, els investigadors van biopsiar un total de 1.925 blastocists per al diagnòstic genètic pre-implantacional, durant un interval de 12 a 16 mesos, i van estudiar la integritat cromosòmica dels blastocists en dia 5, en dia 6 i en dia 7.

Es va trobar que la taxa d’implantació, la taxa de pèrdua gestacional o les taxes d’embaràs en curs entre els blastocists a dia 5 i els del dia 6 eren similars. La taxa d’euploïdia (embrions cromosòmicament normals) va ser més gran en els blastocists a dia 5 amb un 53,5 % en comparació amb el 40,4 % a dia 6 i el 35,9 % en els blastocists a dia 7 de desenvolupament.

Independentment del dia de desenvolupament, es va veure que els embrions que es van vitrificar i van descongelar més endavant tenien un alt potencial d’implantació, entre el 56,3% i el 79,3%.

No obstant això, la taxa d’avortament espontani va ser més gran en els blastocists a dia 7, i la taxa de nascut viu va ser menor, un 43,8 % en comparació amb gairebé el 70 % en els blastocists de dia 5.

D’altra banda, un estudi presentat en la 18ª Conferència Internacional sobre Diagnòstic Genètic Pre-implantacional va analitzar genèticament un total de 58 blastocists a dia 7 de desenvolupament, dels quals en van trobar 27 que eren euploides. Tots els blastocists van sobreviure al procediment de congelació i descongelació i 10 pacients van decidir transferir aquests embrions. La taxa d’embaràs clínic va ser del 70 % amb una taxa d’implantació del 63,6 %. Finalment, mentre que 3 embarassos van tenir èxit i van donar lloc a un nascut viu sa, els altres 4 van acabar en avortaments espontanis.

Així doncs, les troballes d’ aquests estudis indiquen clarament que els blastocists a dia 6 i dia 7 poden ser cromosòmicament normals i disposar del potencial per donar lloc a un embaràs sa. No obstant això, tot i que la taxa d’avortament espontani és possiblement més alta en els blastocists més lents, gairebé la meitat d’ells són capaços de produir i donar lloc a nadons sans.

Llavors, quina és la tendència?

Amb les millores de les condicions de cultiu i els laboratoris de reproducció assistida, és cada vegada més comú que moltes clíniques apostin per prolongar el cultiu d’ embrions fins a l’ estadi de blastocist.

D’altra banda, sabent quines són les implicacions socials i econòmiques per a les pacients quan es realitzen un cicle de FIV, està intrínsec en els embriòlegs i embriòlogues considerar a tots i cadascun dels embrions com una possibilitat d’èxit. Així doncs, la tendència és allargar cada vegada més el cultiu embrionari, fins a 7 dies, per tal de seleccionar el major nombre de blastocists amb potencial per donar lloc a un embaràs i futur nadó.

I tu què opines? Estàs a favor o en contra de la transferència d’embrions a dia 7 de desenvolupament? Comparteix la teva resposta amb nosaltres.

Si te ha gustado el artículo, puedes compartirlo

¡Bienvenida a la vida!

Tu oportunidad de ser madre.

Solicitud de 1ª Visita Informativa Gratuita