fbpx

ICSI o FIV convencional: en què es diferencien i quin és millor

La fecundació in vitro (FIV) és una tècnica de reproducció assistida que consisteix en la inseminació i, tal com el seu nom indica, la fecundació posterior d’un òvul al laboratori, és a dir, in vitro. Es pot dur a terme de la forma clàssica (FIV convencional) o mitjançant la injecció intracitoplasmàtica d’espermatozoides (FIV-ICSI). Però quina és millor?

L’objectiu d’aquests dos mètodes de FIV és el mateix: afavorir la fecundació de l’òvul per un espermatozoide per donar lloc a un embrió. No obstant això, hi ha diferències entre les dues tècniques.

FIV convencional o FIV-ICSI: principal diferència

En primer lloc, la FIV (fecundació in vitro clàssica) va néixer per solucionar determinats problemes de fertilitat com l’obstrucció de les trompes de Fal·lopi i l’endometriosi, o per a casos en què la inseminació artificial (IA) fallava.

Mentrestant, la tècnica ICSI va sorgir per tractar els casos d’infertilitat masculina severa, en què altres tècniques com la inseminació artificial (IA) o la FIV convencional no permetien aconseguir l’embaràs. No obstant, actualment, aquesta és la tècnica usada de forma generalitzada a la majoria de clíniques. Això vol dir que no només s’utilitza la ICSI davant de problemes de fertilitat en l’home, sinó també davant de problemes reproductius d’una altra índole, cosa que ha deixat la FIV en un segon pla.

La diferència primordial entre ambdós mètodes de fecundació in vitro és la manera d’unir els gàmetes (òvul i espermatozoide) al laboratori, perquè tots dos fusionin els seus nuclis i donin lloc a l’embrió.

A la FIV clàssica, l’embriòleg posa en una mateixa placa de laboratori l’òvul i una gota de semen amb milers d’espermatozous, amb l’objectiu que un dels espermatozous penetri l’òvul per si mateix, sense ajuda expressa. Perquè això passi, l’espermatozoide ha de tenir certa vitalitat i moviment, ja que s’ha d’acostar fins a l’òvul i tenir la capacitat de travessar la zona pel·lúcida oocitària. Si l’espermatozoide és de molt mala qualitat, aquest procés no es produirà i, per tant, no s’aconseguirà obtenir embrions. Per tant, hi ha una selecció natural de l’espermatozoide que fecunda l’òvul.

D’altra banda, quan es realitza la tècnica ICSI, és l’embriòleg qui selecciona l’espermatozoide que li sembla de millor qualitat, especialment pel que fa a la mobilitat i la morfologia, per introduir-lo amb l’ajuda d’un micro injector a l’interior de l’òvul. En aquest cas, no cal una elevada qualitat espermàtica, ja que l’espermatozoide tindrà una gran ajuda per fecundar l’òvul.

Resultats

Si bé és cert que la ICSI permet obtenir bons resultats reproductius en casos en què la FIV no seria adequada, els percentatges d’èxit de les dues tècniques varien molt en funció de factors com:

  • Habilitat de l’embriòleg.
  • Causa d’infertilitat de la dona o la parella.
  • Qualitat dels gàmetes, tant els òvuls com els espermatozoides.

Quina és millor: FIV o ICSI?

No hi ha una tècnica millor que una altra, sinó que dependrà de cada cas. La FIV presenta una sèrie d’avantatges i desavantatges en relació amb la ICSI i, en funció de l’avaluació personal de cada pacient, serà millor aplicar un mètode o un altre.

Per exemple, serà millor aplicar ICSI quan es disposi de pocs òvuls i en cas de tenir una mostra seminal valuosa (com poden ser les obtingudes per biòpsia testicular o en casos de pacients oncològics). També es recorre a la ICSI si es realitzarà un test genètic pre-implantacional (PGT). D’aquesta manera, s’evita que els espermatozous que queden adherits a l’òvul a la FIV convencional puguin alterar el resultat de l’anàlisi genètica.

D’altra banda, quan es fan servir gàmetes de donants, ja que són òvuls i espermatozoides de bona qualitat, no caldria fer una ICSI, ja que la FIV convencional donarà bons resultats.

També es poden combinar les dues tècniques en una mateixa cohort d’embrions del mateix cicle, cosa que permet aprofitar els avantatges dels dos processos. Per això, al cicle mixt es divideix la cohort d’òvuls obtinguts en dos grups: la meitat es fecundaran mitjançant FIV convencional i l’altra meitat a través de la injecció intra-citoplasmàtica d’espermatozoides (ICSI).

Però tu no et preocupis, a Conceptum Fertilitat apliquem ambdues tècniques, i analitzem aquests i altres aspectes per valorar quin és el mètode que permetrà un millor resultat en cada cas. No t’has de preocupar de res, només de gaudir aquest somni!

Si te ha gustado el artículo, puedes compartirlo

¡Bienvenida a la vida!

Tu oportunidad de ser madre.

Solicitud de 1ª Visita Informativa Gratuita