fbpx

Congelació Lenta o Vitrificació: en què es diferencien

Hi ha dos mètodes per poder congelar els òvuls i embrions: la congelació lenta i la vitrificació. En tots dos són tècniques de reproducció assistida utilitzades per poder conservar aquestes cèl·lules a molt baixes temperatures, exactament a -196 °C en nitrogen líquid, sense que es vegi afectada la seva viabilitat i per un temps indefinit. Però en què es diferencien i quin és millor?

La congelació lenta és la tècnica que s’ha utilitzat de forma tradicional per a la congelació d’òvuls i d’embrions en tots els laboratoris de fecundació in vitro (FIV).

Tanmateix, les taxes de supervivència d’aquest mètode lent després de la descongelació eren molt baixes i, per això, avui dia ha estat pràcticament substituït per la tècnica ultra-ràpida coneguda com a vitrificació.

A continuació, vam explicar en què consisteixen cadascun dels dos mètodes de congelació, així com quins són els seus avantatges i inconvenients.

Congelació lenta

La tècnica de congelació lenta consisteix a fer que la temperatura descendeixi a poc a poc, alhora que es deshidrata la cèl·lula amb l’ús dels crioprotectors.  Els crioprotectors són unes substàncies utilitzades en tots els protocols de congelació d’òvuls, ja que aconsegueixen protegir les cèl·lules de tots els efectes lesius derivats d’aquesta congelació.

Amb això s’aconsegueix minimitzar la formació de vidres de gel, tot i que hi pot haver un efecte tòxic a causa del temps d’exposició prolongat a aquests crioprotectors.

Per dur a terme el procés es necessita un congelador programable en el qual la temperatura descendirà de forma gradual fins a una temperatura compresa entre els -40 i els -70 °C. A continuació, se submergiran els òvuls o embrions en nitrogen líquid, on assoliran ràpidament els -196 °C.

Per a la descongelació dels òvuls i embrions, s’extreuen del nitrogen líquid les pallisses on estan continguts, es mantenen 30 segons a temperatura ambient i se submergeixen en un bany a 31 °C, on s’alliberaran de l’interior de la pallissa.

Las cèl·lules es rehidraten de forma seqüencial en diferents medis de cultiu, s’eliminen les restes del crioprotector i finalment recuperen la seva estructura normal.

Vitrificació

La vitrificació és una tècnica de congelació ultraràpida, amb una velocitat de refredament de fins a 23.000 °C/min. Gràcies a això, l’aigua que hi ha a l’interior cel·lular no té temps a cristal·litzar, passa d’un estat líquid a un estat vitri, un sòlid amorf similar a una gelatina dura.

La vitrificació requereix una alta concentració de crioprotectors per tenir èxit. No obstant això, per evitar la seva toxicitat, s’han dut a terme dues estratègies:

  • Reduir al màxim el temps d’exposició
  • Utilitzar el mínim volum de mitjà per vitrificar

Aquestes estratègies permeten que sigui possible augmentar la velocitat de refredament i evitar els possibles danys als òvuls.

Durant el procés de la vitrificació, es passen els òvuls o embrions per uns medis d’equilibrat amb concentracions creixents de crioprotectors. Així es deshidraten les cèl·lules per, seguidament, col·locar-les en un temps de vitrificació amb el menor volum de mitjà possible.

Finalment, s’introdueixen els òvuls i embrions directament en nitrogen líquid a -196 °C, per la qual cosa la congelació és immediata.

La tècnica de desvitrificació també segueix el mateix procediment de passar els òvuls i embrions per medis d’equilibrat per rehidratar la cèl·lula i eliminar els crioprotectors.

Avantatges i inconvenients

En general, la vitrificació presenta múltiples avantatges davant la congelació lenta d’òvuls i embrions, com majors taxes de supervivència (entorn del 90%), millors resultats clínics (implantació i embaràs), i menor risc de cristal·lització i criofractura de las cèl·lules.

Com un possible inconvenient de la vitrificació, podem dir que és una pràctica molt laboriosa i que necessita molta experiència per part de l’embriòleg que la duu a terme.

Per tot això, la vitrificació és la tècnica d’elecció en la criopreservació avui dia i és la que utilitzem a Conceptum Fertilitat. Perquè garantir els millors resultats per a tu i la teva família és el nostre principal objectiu. Contacta’ns per a més informació!

Si te ha gustado el artículo, puedes compartirlo

¡Bienvenida a la vida!

Tu oportunidad de ser madre.

Solicitud de 1ª Visita Informativa Gratuita