fbpx

Baixa Resposta Ovàrica: quina és la causa i el tractament

El terme “baixa responedora” s’utilitza per a pacients l’ovari dels quals no respon bé a l’estimulació amb gonadotropines i, com a conseqüència, la pacient compta amb menys embrions per seleccionar i transferir, cosa que disminueix les seves probabilitats d’aconseguir un embaràs en comparació amb pacients que responen bé a l’estimulació ovàrica. T’expliquem quina és la causa i com tractar-ho.

La baixa resposta ovàrica (BR) a l’estimulació continua sent un dels principals maldecaps de la medicina reproductiva. La incidència de la baixa resposta oscil·la entre un 9-24%, encara que en els propers anys s’espera un increment d’aquest rang a causa de la influència directa de l’edat sobre la capacitat de resposta ovàrica, ja que cada cop són més les dones que retarden maternitat.

Definició de baixa resposta ovàrica

La resposta ovàrica es defineix com el nombre d’òvuls obtinguts durant una estimulació ovàrica, per la qual cosa anomenarem baixa resposta a l’obtenció d’un nombre sub-òptim d’ovòcits.

Segons els Criteris de Bologna de l’ESHRE, podem parlar de baixa resposta sempre que es donin 2 dels criteris següents:

  • Edat > 39 anys, cicle previ amb < 4 ovòcits.
  • Baixa reserva ovàrica per baix recompte de fol·licles antrals (RFA).
  • Baixos d’hormona antimül·leriana (AMH).

Tot i això, aquesta definició és poc útil en la pràctica clínica diària atès que el nombre òptim d’ovòcits per a cada pacient varia en funció dels seus factors pronòstic, reserva ovàrica (nivells de HAM i RFA) i edat.

En línies generals podem parlar de baixa resposta quan obtenim un nombre d’ovòcits substancialment menor a l’esperat després de dues estimulacions ovàriques convencionals.

La baixa reserva ovàrica (BRO) és la principal causa de baixa resposta, encara que es pot donar en dones amb una reserva ovàrica normal. Com passava a la BRO, una pacient baixa responedora se sol associar a una mala qualitat oocitària i, per tant, a una taxa més elevada de cancel·lació de cicle i menor nombre de nadons vius.

Possibles causes d’una baixa resposta ovàrica

Entre les possibles causes de baixa resposta ovàrica es troba:

  • Edat: El nombre i la qualitat oocitària són inversament proporcionals a l’edat.
  • A major edat menor reserva ovàrica i menor resposta a l’estimulació ovàrica i la qualitat oocitària.
  • Reducció de la massa ovàrica per iatrogènia (quimioteràpia) o malaltia (endometriosi, infeccions…).
  • Hipoandrogenisme.
  • Alteració dels receptors FSH (hormona fol·licle-estimulant): bloqueig dels receptors FSG per autoanticossos (autoimmunitat); disminució/disfunció dels receptors; o polimorfisme del receptor FSH, ja que hi ha pacients que responen millor a un tipus de gonadotrofines que a altres en funció del polimorfisme que presentin i la composició de la molècula. En aquests casos, el canvi de gonadotrofines pot millorar la resposta a l’estimulació.

Com es pot monitoritzar la disminució de la reserva ovàrica amb l’edat?

La prova més eficaç per conèixer la Reserva Ovàrica és mesurant l’hormona antimül·leriana (AMH). A partir dels 30-35 anys aquests nivells baixen i disminueixen la probabilitat d’embaràs.

Diagnòstic i tractament de la baixa reserva ovàrica

Actualment disposem de les eines diagnòstiques i terapèutiques més avançades per a l’estudi i el tractament de la BR. Per al tractament s’han postulat diferents protocols amb impregnació d’andrògens o fins i tot rejoveniment ovàric amb evidència limitada.

D’altra banda, a més dels protocols d’estimulació ovàrica modificats com el protocol curt amb agonistes de la GnRH, cal valorar altres estratègies com l’acumulació d’òvuls amb cicles de vitrificació de la doble estimulació i, per descomptat, l’ovodonació.

A Conceptum Fertilidad comptem amb especialistes per a pacients amb baixa reserva ovàrica i baixes respondores. El nostre objectiu és fer una valoració correcta i oferir-te totes les opcions possibles perquè el teu somni de ser mare es compleixi com més aviat millor. Posa’t en contacte amb nosaltres i comencem a fer aquest somni una realitat.

Si te ha gustado el artículo, puedes compartirlo

¡Bienvenida a la vida!

Tu oportunidad de ser madre.

Solicitud de 1ª Visita Informativa Gratuita