fbpx

Epigenètica, fertilitat i futur nadó: com es relacionen

L’epigenètica és una branca de la biologia que ha esdevinvertit en un tema de creixent interès en el camp de la fertilitat. En aquest blog, parlarem sobre què és l’epigenètica, com afecta la fertilitat i quines implicacions té per a les parelles que busquen tractament de fertilitat.

L’epigenètica és l’estudi dels canvis en l’expressió gènica que no es deuen a canvis en la seqüència d’ADN. Això significa que la informació genètica es pot transmetre de generació en generació, però la forma en què s’expressa aquesta informació pot canviar. Això pot ser influenciat per factors ambientals, com la dieta i l’estil de vida, així com per factors genètics.

Epigenètica i fertilitat

En el context de la fertilitat, l’epigenoma és important perquè pot afectar la qualitat de l’esperma i els òvuls. Això pot tenir implicacions per a la capacitat d’una parella per concebre i tenir un embaràs saludable. Per exemple, alguns estudis han suggerit que l’exposició a certs productes químics i toxines pot afectar la qualitat de l’esperma i els òvuls en canviar l’expressió dels gens.

A més, s’ha descobert que pot afectar també el desenvolupament embrionari primerenc. Això pot tenir implicacions per a la salut i el benestar del nadó a llarg termini. Per exemple, l’exposició a certs factors ambientals durant el desenvolupament embrionari primerenc pot augmentar el risc de malalties cròniques com la diabetis i l’obesitat en l’edat adulta.

El paper de l’epigenètica en un tractament d’ovodonació

Ha quedat demostrat que l’ambient uterí, el cos de la mare gestant, les cures en l’embaràs, l’ambient en què es desenvolupi el nadó durant la gestació, independentment que els gàmetes provinguin de donants, són factors fonamentals ja que van a influir inevitablement en l’epigenètica d’aquest nadó i, per tant,  es podrà veure reflectit en les característiques físiques i estat de la seva salut.

A Conceptum Fertilitat som transparents amb totes aquelles pacients que s’han de sotmetre a un tractament per ovodonació, destacant que l’ADN de l’òvul donat no és el factor principal que influeixi en el desenvolupament del futur nadó. Són molts els factors determinants perquè s’arribi a convertir en la persona que finalment serà.

En conclusió, l’epigenètica és un tema que està en auge en l’actualitat i que és important tenir en compte. Pot tenir implicacions per a la qualitat de l’esperma i els òvuls, el desenvolupament embrionari primerenc i l’èxit dels tractaments de fertilitat. És important que les parelles que busquen tractament de fertilitat siguin conscients de l’epigenètica i treballin amb un equip de professionals de la salut que estiguin familiaritzats amb aquest tema.

Amb el coneixement adequat i el suport adequat, moltes parelles poden superar els desafiaments de la infertilitat i tenir un embaràs saludable i feliç.

Si te ha gustado el artículo, puedes compartirlo

¡Bienvenida a la vida!

Tu oportunidad de ser madre.

Solicitud de 1ª Visita Informativa Gratuita