fbpx

Incubadors Time-Lapse: com funcionen i milloren els resultats

Un dels avenços més destacats dels darrers anys en l’àmbit de la reproducció assistida ha estat l’aplicació de la tecnologia Time-Lapse al cultiu i anàlisi del desenvolupament embrionari. Però com funcionen? És cert que milloren les taxes d’èxit? Totes les respostes a continuació.

El Time-Lapse és una tècnica fotogràfica que consisteix a crear vídeos a partir d’una sèrie de fotografies fetes a uns intervals de temps determinats. D’aquesta manera, es pot apreciar millor l’evolució que es produeix en determinats processos molt lents i imperceptibles a l’ull humà, ja que permet visualitzar-los més ràpidament i totalment.

Es basa a fer fotografies de tots els embrions de la pacient a diferents temps (cada 10 o 20 minuts, per exemple) i a diferents plans. A partir d’aquestes imatges, es creen vídeos que permeten veure el desenvolupament complet de cada embrió per separat o de diversos alhora.

Per tant, gràcies a la tecnologia Time-Lapse, podem veure què passa a totes les etapes del desenvolupament dels embrions: des de just després de realitzar la microinjecció intra-citoplasmàtica d’espermatozoides (ICSI) fins al moment abans de ser transferits, congelats o descartats.

Avantatges davant del cultiu tradicional

En primer lloc, els incubadors Time-Lapse permeten generar una pel·lícula de tot el desenvolupament dels embrions, de manera que puguem analitzar no només la morfologia sinó també la cinètica embrionària.

Això ens permet observar la divisió embrionària sense treure en cap moment els embrions de l’incubador, per la qual cosa no els sotmetrem als canvis de temperatura que es produeixen en fer aquest procés. Aquesta millora de les condicions de cultiu afavoreix que més embrions arribin a l’estadi de blastocist.

A més, la tecnologia Time-Lapse ens ajuda a millorar la selecció embrionària, ja que no només ens basarem en l’observació puntual en dia 1, 2, 3 i 5 de desenvolupament, sinó que disposarem de la informació de tot allò que ha esdevingut durant el desenvolupament de l’embrió, els temps i la manera com s’han produït aquests processos. Ser capaços d’escollir correctament els que tinguin més probabilitat d’implantar serà un factor determinant per a les possibilitats d’èxit del cicle.

És per això que, gràcies a aquest mètode no invasiu de selecció embrionària, podem distingir quins embrions tenen més probabilitats de donar embaràs mitjançant l’anàlisi d’aquests paràmetres morfocinètics predictius d’implantació.

Tipus de sistemes Time-Lapse

Els sistemes de Time-Lapse més comuns que hi ha actualment al mercat es poden classificar en dos grups:

  • Incubadors amb sistemes d’imatge incorporats: EmbryoScope®, Geri®, Miri®, CCM (Cell Culture Monitoring System).
  • Sistemes d’imatge independents que es col·loquen a incubadors convencionals: Primo Vision™, Eeva™.

Cadascun d’aquests tipus presenta certs avantatges o característiques particulars, com ara la qualitat del sistema d’imatge, els algoritmes de selecció que utilitza o les dades que ofereix.

La tecnologia Time-Lapse millora de les taxes d’èxit?

Disposar de més informació del desenvolupament embrionari permet fer una selecció més precisa dels embrions a transferir i aconseguir millorar les taxes d’implantació per embrió transferit.

Aquesta millora afavoreix que es facin més transferències d’un únic embrió sense comprometre els resultats dels tractaments, disminuint així el risc que es produeixin embarassos múltiples.

Diversos estudis s’han centrat a avaluar si els sistemes Time-Lapse proporcionen millores a les taxes d’èxit dels tractaments de reproducció assistida. En investigacions recents, s’ha vist que aquesta tecnologia millora les taxes d’embaràs.

No obstant això, encara cal fer més estudis que confirmin aquests resultats. A més, també cal valorar si aquestes millores es deuen a l’optimització de les condicions de cultiu, a les millores a la selecció embrionària oa la combinació de totes dues.

Del que sens dubte és que la tecnologia Time-Lapse té un gran potencial, tant per millorar els resultats dels tractaments de FIV com per proporcionar nous coneixements en el camp de l’embriologia.

A Conceptum Fertilitat disposem de diversos incubadors Time-Lapse i nombrosos estudis que ens posicionen com a especialistes en aquest àmbit. Contacta’ns per saber-ne més!

Si te ha gustado el artículo, puedes compartirlo

¡Bienvenida a la vida!

Tu oportunidad de ser madre.

Solicitud de 1ª Visita Informativa Gratuita