fbpx

Embrions mosaics en PGT: transferir o descartar? Tot el que has de saber!

A Conceptum Fertilitat ens comprometem a brindar informació precisa i actualitzada sobre els avenços en reproducció assistida. Avui abordarem un tema complex: els embrions mosaics en PGT (Diagnòstic Genètic Preimplantacional) i les decisions que envolten la seva transferència.

En el cas del Diagnòstic Genètic Preimplantacional (PGT), la detecció d’embrions mosaics genera dubtes i inquietuds addicionals.

Què són els embrions?

Un embrió mosaic és aquell que presenta una barreja de cèl·lules amb diferents dotacions cromosòmiques. Aquesta condició pot sorgir per errors durant la divisió cel·lular embrionària o per limitacions en la tècnica de biòpsia.

Què significa per al teu futur familiar?

El mosaïcisme pot afectar la probabilitat d’embaràs, la salut del futur nadó i l’evolució del mateix durant l’embaràs. El passat 1 de març del 2024, l’Associació per a l’Estudi de la Biologia de la Reproducció (ASEBIR)a Espanya es va posicionar sobre l’estatus i la possible transferència d’embrions mosaic. A continuació, us deixem les principals conclusions:

Tipus de mosaïcisme:

 • Mosaic de baix grau: Afecta un o dos cromosomes, de forma parcial, en menys del 50% de les cèl·lules.
 • Mosaic d’alt grau: Afecta més de dos cromosomes o més del 50% de les cèl·lules.

Quines opcions hi ha?

Embrions mosaics de baix grau:

 • Poden ser una alternativa viable si no hi ha embrions euploides disponibles.
 • Es recomana el seu ús per al teu propi projecte reproductiu, no per a donació.

Embrions mosaics d’ alt grau:

 • Es consideren de més risc per a la salut del futur nadó.
 • La seva transferència es valora de forma individualitzada amb informació detallada dels riscos.

A Conceptum Fertilitat t’acompanyem en cada pas:

 • Assessorament genètic complet: T’expliquem què significa el mosaïcisme per al teu cas particular i les implicacions per al teu futur familiar.
 • Informació clara i personalitzada: T’ajudem a comprendre els riscos i beneficis de la transferència d’embrions, incloent-hi les taxes d’èxit, els possibles riscos per a la salut del futur nadó i les opcions de seguiment prenatal.
 • Respecte a les teves decisions: Et recolzem en la presa de decisions informades i responsables, sense pressions ni agendes ocultes.

Per ajudar-te a prendre una decisió informada, et proporcionem informació detallada sobre:

 • Taxes d’ èxit: Els estudis disponibles sobre les taxes d’ implantació, avortament i nascuts vius després de la transferència d’ embrions mosaics.
 • Riscos per a la salut del nadó: Les possibles conseqüències del mosaïcisme per a la salut del futur nadó, incloent-hi anomalies cromosòmiques, síndromes genètiques i discapacitats.
 • Opcions de seguiment prenatal: Les tècniques de diagnòstic prenatal disponibles per monitoritzar l’ embaràs en cas que decideixis transferir un embrió mosaic.

Recorda:

 • No hi ha una resposta única per a tots els casos. La decisió de transferir o no un embrió mosaic depèn de la teva situació individual, els teus valors i les teves preferències.
 • La decisió final és teva. Et guiarem i et brindarem tota la informació i el suport que necessites per prendre la decisió que millor s’adapti al teu projecte familiar.

A Conceptum Fertilitat, el nostre equip multidisciplinari t’acompanyarà en cada pas del procés de PGT, brindant-te la informació i el suport necessaris per prendre decisions informades sobre la transferència d’embrions.

Si te ha gustado el artículo, puedes compartirlo

¡Bienvenida a la vida!

Tu oportunidad de ser madre.

Solicitud de 1ª Visita Informativa Gratuita