Decideix fer el pas en un altre moment

Existeixen circumstàncies mèdiques, personals i socials que poden obligar a aplaçar el moment de la reproducció.

¿Serà aleshores la salut dels gàmetes suficient per aconseguir-ho?

¿Vols tenir una expectativa real d’aconseguir-ho?

L’Institut Conceptum t’oferim programes de preservació de la fertilitat masculina i femenina.

Preservació de la fertilitat femenina
Preservació de la fertilitat femenina
Preservació de la fertilitat masculina
Preservació de la fertilitat masculina

La fertilitat i l'edat no són compatibles

El millor moment per procrear és abans de complir els 30 anys.

Als 30 anys la qualitat dels òvuls empitjora.

Dels 36 als 40 anys hi ha una baixa fertilitat i el risc d’alteracions cromosòniques és molt elevat.

A partir dels 41 anys el cos es prepara per a la menopausia i la fertilitat és escassa.

És important ser conscients que la ciència ens ajuda però que no sempre és possible.

Preservar la teva fertilitat ens pot ajudar a evitar riscs.

Entre 18 i 24 anys0%
Entre 25 i 30 anys0%
Entre 31 i 35 anys0%
Entre 36 i 40 anys0%
Entre 41 i 45 anys0%
El rellotge biològic és implacable. Ara és el moment de preservar la teva fertilitat.