Aproximadament, el 30% dels casos d’infertilitat d’una parella són masculins i una de les causes més comuna és l’azoospèrmia o absència d’espermatozoides en l’ejaculació. Existeixen dos tipus d’azoospèrmia, la secretora i la obstructiva, que es diferencien per l’origen de la manca d’espermatozoides al semen. A l’azoospèrmia secretora...

La fecundació in vitro i la inseminació artificial són dues tècniques bàsiques de reproducció assistida. Tot i que ambdues tècniques estan pensades per a parelles que no poden tenir fills de manera “natural”, aquestes presenten algunes diferències entre sí. Fecundació in vitro En la fecundació in vitro, la unió entre...