La fecundació in vitro i la inseminació artificial són dues tècniques bàsiques de reproducció assistida. Tot i que ambdues tècniques estan pensades per a parelles que no poden tenir fills de manera “natural”, aquestes presenten algunes diferències entre sí. Fecundació in vitro En la fecundació in vitro, la unió entre...